Felügyelő bizottság

Szaklajda-Vékási Anett

Szigeti II. Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke