In Memoriam Nagy Emil

Nagy Emil 1934-ben született Pécs-Budafa-n.

Iskoláit Pécsett végezte. Bányaipari Technikum elvégzése után 1950-től a Mecseki Szénbányászati és az Aknamélyítő Vállalat munkatársa. 1956-ban az aknamélyítők Munkástanácsának elnöke valamint a Baranya Megyei Munkás Tanács tagja volt. 1963-tól üzemvezetőként dolgozott. Hozzá tartozott a pécsi pincerendszerek megerősítése, valamint a vágóhidak vízkivételének biztosítása, illetve kettő süllyesztett akna mélyítése.

1963-1972.-ig a Pécsi Bányász Szövetkezet elnöke.

1972-1982 között a lakásszövetkezetek választmány bizottságának elnöke és a MESZÖV elnökségének tagja.

A 80.-as évektől kezdve tevékenyen részt vállalt az egyre szélesedő lakásszövetkezeti mozgalomban. Ennek keretében 1982 tavaszától a Jókai Lakásfenntartó Szövetkezet elnökévé választották és ezt a posztot tölti be mind a mai napig.

1990. április 21-én megalakult a LOSZ (Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége), melynek alapító tagja és egyik motorja volt. Ennek keretében az öttagú Felügyelő Bizottság elnökének választották.
1990.-ben LAMESZ néven, többedmagával létrehozták a mai LAKTÁSZ (Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetsége) jogelődjét, mely érdekképviseletnek így alapító tagja és a mai napig az elnöke.

1998-2013-ig a Pécsi Szívműtöttek Egyesületének elnöke.

Munkája során mindig a testületi munka megalapozását majd továbbfejlesztését, a vezetés és a tagság közti kapcsolat élővé tételét, a vállalkozási szellem elfogadtatását és annak gyakorlatban történő megvalósítását tartotta szem előtt.

Mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy erőteljesen és elfogulatlanul képviselje a lakásszövetkezetek és társasházak, lakóközösségének érdekképviseletét az önkormányzatoknál, a közszolgáltatóknál, a helyi és országos szerveknél, szervezeteknél.

Pécsett a lakásfenntartó szövetkezetek közül egyedülállóként kezdeményezték, Kábel TV rendszer kiépítését, mellyel a Jókai Lakásfenntartó Szövetkezet mintegy 1800 lakásban nyújtott szolgáltatást Pécs, belvárosi részén. Az Országos Kábel Televízió szövetség etikai bizottságának elnöke volt 2013.-ig.

A lakáságazatban, a panelépületek hőszigetelési -, fűtéskorszerűsítési -, felújítási tevékenységének az önkormányzattal történő összehangolásában sikeresen közreműködött. A Jókai lakásszövetkezetnél az elmúlt 10 év alatt 11 épület tetőterén, mintegy 60 lakás épült szervező munkája eredményeként.

Tevékenységét és véleményét a partnerszervezetek elismerték, ennek folytán megfelelő tekintélyt szerzett a nagy tömegeket érintő szolgáltatási kérdésekben. Erre sikeresen használta föl és mélyítette kapcsolatát kommunikációs eszközökkel, különböző helyi és országos sajtóorgánumokkal, újságokkal, rádiókkal és televíziókkal.
A lakásszövetkezeti mozgalomban végzett munkája során mindig a pécsi emberek érdekeiből indult ki és ért el néhány esetben nemcsak helyi, hanem országos sikereket is.

Munkájának sikerét jelzi, hogy kapcsolattartásában politikai elkötelezettség nélkül volt eredményes és tudta egyúttal érvényesíteni a központi akaratokat is.

Magas kora ellenére, hirtelen bekövetkezett haláláig aktívan vett részt a pécsi, baranyai és az országos szövetség munkájában. 2020 év elején vettünk tőle végső búcsút.

Kitüntetései:

  • Arany törzsgárdatag
  • A Petőfi Akna mélyítésekor elért világrekord alkalmából kormánykitüntetés.
  • Több alkalommal „kiváló bányász” kitüntetés.
  • 1996-ban Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült a lakásszövetkezetek érdekében kifejtett tevékenységéért
  • 2009 óta a LOSZ „Otthonunkért” kitüntetés tulajdonosa
  • 2011.-ben „Szövetkezeti Érdemrend”-et kapott az országos szövetkezeti tanácstól
  • Pécs Megyei Jogú Város „pecsétje” kitüntetés